Posty

Wyświetlanie postów z październik, 2017

Mobbing

Obraz
Mobbing, wykorzystywanie pracownika oraz łamanie jego podstawowych praw jest niestety czymś powszechnym. Czymś, z czym bardzo trudno walczyć. Samo pojęcie mobbingu pojawiło się dopiero w ustawie o zmianie ustawy – kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 14 listopada 2003 r. Pojawienie się tych przepisów dało nadzieję pracownikom na polepszenie ich sytuacji oraz egzekwowanie negatywnych zachowań pracodawcy, który wykorzystuje swoją pozycję dominującą. Pracownik już na starcie jest w gorszej pozycji w stosunku do pracodawcy, który dyktuje nam warunki pracy. 

Wedługart. 943§ 2 kodeksu pracy  ,,Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.’’.  Pracodawca ma…